Ring, vi taler dansk +48 883 339 339

Garanti for service

Vi garanterer service af højeste kvalitet, med garanti!

Vores patienter modtager garanti på al behandling som udføres på Ra-dent tandlægeklinikken i Polen. Betingelsen for garantien er kontrolbesøg mindst en gang i løbet af 6 måneder, eller efter individuel aftale med den tandlæge som forestår behandlingen.

Den første garantibetingelse  for tandbehandlingen, som tandlægen er ansvarlig for er en høj kvalitet af den leverede tandbehandling. Definitionen på den højeste kvalitet indenfor tandbehandling er omhyggelighed med hensyn til den gennemførte tandbehandling.

Den anden garantibetingelse for tandbehandlingen, som du selv som patient er ansvarlig for, er systematisk renholdelse af mundhulen samt en passende anvendelse af supplerende midler, uden at udsætte dig selv for mekanisk skade.

På alle anvendte fyldninger modtager vores patienter en garanti for en periode af 12 måneder, for at garantien skal være effektiv er der dog nogle betingelser som skal overholdes.

Den opnåede garanti for fyldninger er betinget af de øvrige tænders tilstand, såfremt disse bør behandles i første omgang. Herudover må du overholde visse konkrete betingelser, nemlig:

 • patienten må detaljeret overholde tandlægens anvisninger,
 • hvert halve år må patienten gennemføre en tandrensning,
 • hver 6 måned skal patienten til kontrolbesøg hos den ansvarlige tandlæge (med en tolerance på plus/ minus en måned),

Kun overholdelse af ovenstående betingelser opretholder gyldigheden af garantien.

Tandklinikken i Polen giver også garanti på proteser. Her gives garantien for en periode på mellem to og fem år.  Således garanti på:

 • helproteser for en periode på maksimalt 2 år,
 • unitor delproteser omfatter en periode på 2 år.

Såvel i tilfælde af helproteser som ved unitor delproteser skal patienten ved levering af protesen have suppleret alle mangler i tænderne. Kontrol gennemføres efter 12 måneder. Ved dette besøg forlænges garantien til en periode af to år, dog under forudsætning af at patienten stadig besidder et fuldt tandsæt.

Garanti ved supplering med porcelæn (tandkroner og tandbroer) gives for en periode af maksimalt tre år. Også i dette tilfælde må patienten dog for at få garantien overholde følgende betingelser:

 • såfremt der hos patienten, ud over de mangler som suppleres af tandlægen, forefindes andre mangler, da er garantiperioden kun 6 måneder.
 • såfremt manglerne bliver suppleret indenfor 6 måneder kan garantien forlænges, men kun såfremt patienten kommer til kontrolbesøg hvert halve år.
 • såfremt manglerne ikke bliver suppleret indenfor 6 måneder forlænges garantien ikke.

Garanti på holdbarheden af tandimplantater

Titanium er et fuldt ud biologisk kompatibelt materiale. Indenfor moderne medicin foretages de fleste hofte- og ledproteser med anvendelse af titan, fx forbindelsesleddene og knogleskruer, elementer af knæproteser, kabinettet til pacemakere. Titanium accepteres fuldt ud af den menneskelige organisme, hvilket betyder at der ikke sker afstødning af implantaterne på grund af det anvendte materiale.

Vores patienter er primært interesseret i to ting – risikoen for afvisning/afstødning, hvilket entydigt angives i den garanti som afgives for indgrebets effektivitet og mangeårige holdbarhed af tandimplantater; men også risikoen forbundet med selve indgrebet samt eventuelle skader i den forbindelse.

Selv om det ved hjælp af moderne diagnostik ikke er muligt at fastlægge knoglevævet og kæbens evne til heling, så viser indikatorer ifbm. implantatindsættelser at de vellykkede indgreb er meget høje i forhold til andre medicinske indgreb.

Statistisk set er det kun 0,5% at tilfældene der giver komplikationer efter indgrebet.

På nuværende tidspunkt er der ikke tale om en eksperiment fase – implantatteknologien er så veludviklet at vi efter en nøjagtig diagnosticering samt korrekt og professionelt gennemført indgreb kan regne med 100% succes.

Ved en ordentlig mundhygiejne sidder 95% af implantaterne grundigt fast i knoglen efter 10 år.

Garantien omfatter ikke:

 • midlertidigt arbejde (midlertidige tandkroner, straks-proteser, som efter nogle måneder skal understøttes eller udskiftes),
 • indgreb som udføres efter patientens utvetydige ønske og der i den forbindelse blev informeret om begrænsninger i garantien eller mangel på denne,

Der er ikke garanti på skader som er opstået som følge af:

 • manglende overholdelse af kontrolbesøg
 • manglende hygiejne i mundhulen
 • manglende overholdelse af tandlægens anbefalinger
 • mekaniske skader
 • naturligt forsvindende væv (knogle, parodontiet)
 • samtidige sygdomme (knogleskørhed, sukkersyge, tilstande fremkaldt af kemo- eller radioterapi)
 • korrektive protetiske tilføjelser udenfor klinikken

Hos Ra-dent betaler du ikke for kontrolbesøget, men for at bevare garantien på vores tandbehandlinger er det dog tilstrækkeligt at du besøger en tandlæge i dit eget land, samt opbevarer dennes skriftlige udtalelse.

Kontaktformular

Vedhæft fil: