Ring, vi taler dansk +48 883 339 339

Nyheder

03/05/2015

Medicinsk Turisme – tandlægespecialer / specialister

Rådet for Europæiske Tandlæger CED udtaler, at Polen er et af de lande der har flest specialuddannelser og specialister indenfor forskellige områder af tandbehandlingen. Se antallet af speciallister pr. land i tabellen nedenfor:

Forslag til folketingsbeslutning den 2. marts 2007: ”Danmark adskiller sig fra de øvrige nordiske lande ved kun at have to tandlægespecialer, nemlig almindelig ortodonti (tandretning/regulering) og hospitalsodontologi. Dette står i skarp modsætning til det øvrige sundhedssystem, hvor der findes en lang række specialer. Den ringe specialiseringsgrad giver for lav kvalitet og for dårlig sikkerhed for patienterne. Mere specialisering af tandplejen er en forudsætning for, at danskere med tandproblemer kan få en optimal behandling. Dette synspunkt støttes da også af både Patientforeningen Danmark og tandlægeprofessionen.”

På dansk Tandregulering Kirurgi Hospitals odo. Tandrødder Børn/unge Sygdomme Proteser Stats tilskud* Andet
Belgien 399 290  139
Bulgarien 45  226 45  417  580  36  115 17 +
Kroatien 184  98  97  130  74  156 +
Cypern 46  12
Tjekkiet 337 72
Danmark 290   98
Estland 62 25 +
Finland 156  0  104 90 31 0 +
Frankrig 1.981
Tyskland 3.443 2.552 0  460
Grækenland 476 174
Ungarn 379  139 157  254  65  924
Island 15  4  2  3  8  5  3 +
Irland 140  49 5
Italien 1.795 640
Letland 24 0 39  10  23  0  19
Lichtenstein 2  1  1
Litauen 93  92 23  44  56  57  270
Malta 7 1  2  2  3  3  3 +
Holland 331 265  73  46  81
Norge 206  68 0  63  20  90  65 +
Polen   1.115  805 227 1.561  486  420  1.453  71
Portugal 51  4 93
Rumænien 412 157 234
Slovakiet 193  192 26  39  95  64
Slovenien 84  24 34  24  36  16  24
Sverige 265 145  47 83 101  134 +
Schweiz 370 185 112  72
Storbritannien 1.343 754  250  246  333  431  117
Østrig 0 167

*Betyder tandlægeklinikker hvor der kan modtages alm. Tandbehandling uden betaling eller med delvis betaling. Dog kun alm. Tandbehandling.

Se artiklen om antallet af specialer og specialister indenfor tandbehandlingen der findes i forskellige lande http://www.infodent24.pl/edudentpost/polska-kraj-stomatologow-specjalistow,102320_0.html

Kontaktformular

Vedhæft fil: