Ring, vi taler dansk +48 883 339 339

Protetik

Protetik er en del af odontologien/tandbehandlingen som beskæftiger sig med genopbygning af ødelagte og mistede tænder ved hjælp af tandkroner, tandbroer og aftagelige tandproteser. Proteser gør det muligt at genopbygge mistede og voldsomt ødelagte tænder, som ikke længere kan behandles ved hjælp af fyldninger eller gennem kosmetisk anbringelse af plast materiale.

Årsagerne til omfattende ødelæggelser af vores tænder kan være:

 1. Caries
 2. Mekaniske skader
 3. Fysiologisk tandslid
 4. Patologisk tandslid

Vent derfor ikke til sidste øjeblik, men gå til forebyggende kontrol af dine tænder så ofte som muligt.

Protetiske løsninger som vi anvender

1. Porcelænskroner

På vores tandlægeklinik i Szczecin/Stettin, Polen tilbyder vi helkeramiske samt også metalkeramik tandkroner – begge kronetyper gør det muligt at opnå en fremragende æstetisk og funktionel effekt. Kroner med porcelæns overflade består af et metalskelet, hvorpå porcelænen brændes, helkeramiske kroner udføres i sin helhed i porcelæn, og er karakteriseret ved den højst mulige æstetiske effekt. Helkeramiske tandkroner anvendes som oftest til fortænder og såfremt patienten har risiko for allergiske reaktioner.

Her en kort gennemgang af tandbehandlingen:

 • første besøg: efter at det er afgjort at tanden egner sig til påsætning af en protetisk krone, går tandlægen i gang med at slibe den valgte tand; slibningen gennemføres under bedøvelse, og er fuldstændig smertefri. Herefter tager tandlægen et aftryk, som han sender til dentallaboratoriet. Besøget afsluttes med udførelse af en midlertidig krone, som sikrer et æstetisk udseende og funktionalitet indtil det øjeblik hvor den færdige krone kan fastgøres.
 • andet besøg på tredje eller fjerde dag måltagning og valg af farve i samarbejde med patienten.
 • tredje besøg: efter evt. mindre tilpasning og undersøgelse af den færdige endelige krone fastgør tandlægen krone i patientens mund. Den færdige krone kan monteres efter 3-4 dage (hvilket er den tid som dentallaboratoriet skal bruge for, at fremstille kronen).

 

 

2. porcelænsbroer

Porcelænsbroer hører til blandt fastmonterede protetisk udstyr. Det betyder at de er endeligt fastgjort på patientens egne tænder, de er derfor særdeles komfortable, og en glimrende protetisk løsning. Ved hjælp af broer suppleres mangler af en eller flere tænder. Broer som er ophængt på patientens egne tænder udfylder de manglende tænders plads, såvel æstetisk som funktionelt. På vores tandlægeklinik tilbyder vil helkeramiske broer samt broer med metalkeramik.

Her en kort gennemgang af  tandbehandlingen:

 • første besøg: efter at have planlagt bro behandling går tandlægen i gang med at slibe de tænder der er valgt som understøttelse af broen; dette foregår under bedøvelse, og er fuldstændig smertefrit. Besøget slutter med at tage et aftryk, som sendes til et dental laboratorium, samt med at sikre de slebne tænder, som beskyttes af midlertidige kroner.
 • andet besøg: tandlægen prøver skelettet til broen i patientens mundhule og foretager eventuelle justeringer, samt vælger i samarbejde med patienten den rigtige farve, hvorefter broen sendes til afsluttende forarbejdning på dental laboratoriet.
 • tredje besøg: efter at have prøvet og undersøgt den færdige bro fastgør tandlægen den endelige bro i patientens mund.

Fra første besøg til tandbehandlingens afslutning går der ca. 5-6 dage, hvorefter du igen kan glæde dig over et smukt smil og den genopbyggede tyggeevne.

Hvis du kun mangler enkelte tænder er et alternativ til klassiske broer at genopbygge den manglende tand ved hjælp af en enkelt krone på et tandimplantat; en sådan løsning er behageligere, fordi det ikke er nødvendigt at slibe de sunde nabotænder.

3. Ætsbro

Ætsbroer er en slags protetiske broer som ikke kræver nogen indgreb for at holde dem i munden. I modsætning til traditionelle tandbroer limes ætsbroer til nabotænderne ved hjælp af kompositmateriale, specielle vinger eller holdere (disse kan udføres i glasfiber eller metal). Det er ikke nødvendigt at slibe tænderne eller at anvende bedøvelse i forbindelse med fastsættelse af ætsbroen.

Her en kort gennemgang af tandbehandlingen;

 • første besøg vurderer tandlægen patientens tænders tilstand, og beslutter i forbindelse hermed om en løsning med ætsbroer er passende i den pågældende situation. Her træffes også beslutning om fastgørelsesmetoden samt den tekniske udførelse af broen.

Ætsbroer kan af tandlægen laves direkte i patientens mund på glasfiber med et kompositmateriale, enten på stedet på tandlægeklinikken, eller i et dentallaboratorium efter at der er taget et aftryk. Ætsbroer udført i laboratorier udføres i et kompositmateriale eller med porcelænsbelægning.

I løbet af 1-2 dage udfører dentallaboratoriet broen på basis af de tidligere aftryk. Ved næste besøg anbringes den på stedet hvor tanden mangler.

Fordele ved ætsbroer:

 • Minimalt tab af tandvæv
 • Besparelser på forberedelsen af tandens hårde væv
 • Det er ikke nødvendigt at anvende bedøvelse
 • Lavere behandlingsomkostninger og kortere behandlingstid
 • Valgfri tilgængelighed af en bred vifte af komplekse farvenuancer og farvetoner – den endelige effekt er særdeles æstetisk.
 • Tilpasning af støttetanden risikerer ikke at beskadige dennes nerve.

Indikationer på udførelse af ætsbroer er manglen af enkelte tænder i situationer hvor man vil undgå at slibe sunde nabotænder, en indikation kunne også være en midlertidig indsættelse indtil et tandimplantater er helet – normalt 3-6 måneder.

Kontraindikationer til udførelse af ætsbroer kan være nogle sammenbids problemer, tandskæring, eller alder under 16 år; under tandundersøgelsen beslutter tandlægen om det hensigtsmæssige i behandling med denne type protese.

4. Tandfacader/implantatkroner

Tandfacader er en fremragende løsning til personer som gerne vil kunne præsentere et nyt og charmerende smil. Tandfacader benyttes nemlig kun af æstetiske hensyn. Den endelige effekt afhænger af det materiale som belægninger er udført i.

En tandfacade er en meget tynd belægning, oftest udført i porcelæn, og fastgjort på tandens forside ved hjælp af en speciel cement. Takket være en sådan tandfacade kan vi eliminere manglende æstetiske perfektion på tænderne:

 • vi kan ændre tændernes farve
 • regulere formen
 • fastsætte en passende længde
 • genopbygge manglende fragmenter

På grund af porcelænet fastholder tænderne deres naturligt udseende glans og farve, og kan ikke skelnes fra naturlige tænder. Porcelæn er herudover et biologisk neutralt materiale, så det fremkalder ikke symptomer på allergi.

Vi er i dag i stand til at fastgøre tandacader på tænderne på to forskellige måder:

 • ved forudgående slibning af tanden – forberedelsen består i en mindre slibning af den ydre tandbelægning for at gøre plads for den kommende facade. Forudgående slibning er nødvendig såfremt vi ønsker at foretage et indgreb i den korrigerede tand, fx. hvis vi ved hjælp af at tandfacaden ønskes at formindske størrelsen på tænderne, trække fremstående tænder tilbage, eller stabilisere drejede tænder. Uden dette indgreb ville tanden ikke sidde stabilt på sin plads.
 • uden slibning – under denne procedure foretages ingen indgreb i tandvævet, i den forbindelse er det muligt at fortryde påsætning af facade. Inden der tages et aftryk af tænderne bliver disse blot poleret ganske let. Facader uden slibning er en fremragende løsning til at fjerne mellemrum mellem tænderne, forlænge disse, eller ændre deres farvenuance.

Porcelænsfacader også kaldet laminatkroner er den mest populære facadetype. Den er karakteriseret ved stor fleksibilitet og holdbarhed – under indgrebet forbindes den fast med tanden, og den har en betydelig mekanisk holdbarhed. Porcelænsfacader kan fastsættes på alle tænder, men de bliver primært brugt på de tænder som er synlige når man taler. Porcelænsfacader bliver ikke misfarvede, da de er modstandsdygtige mod tandsten og plak.

Kontraindikationer/evt. problemer for anvendelse af tandfacader

 • tandkødssygdomme,
 • tandskæren,
 • kraftig misfarvning af tænderne,
 • for lidt emalje,
 • hvor tanden har gennemgået en rodbehandling,
 • meget stort omfang af ødelæggelse.

Tandfacader er ikke beregnet til personer som lider af tandkødssygdomme (fx paradentose eller tandkødsbetændelse). Kontraindikationer til udførelse af indgrebet er også såfremt tænderne er alt for ødelagte, fx. ved for stor skade på emaljen, eller ved for store fyldninger. I en sådan situation er den bedste løsning en tandkrone..

5. PROTESER

Tandproteser er et individuelt udført medicinsk hjælpemiddel, som har til formål at beskytte de tilbagesiddende tænder, tandkødet samt kæben, og samtidigt at give et æstetisk smil samt genoprette tyggefunktionen.

Tandproteser laves efter en grundig undersøgelse, som udføres af en tandlæge. I de fleste tilfælde bør patienten inden protesen udføres gennemgå en passende forberedende behandling. Afhængigt af patientens sundhedsmæssige situation kan denne omfatte:

 • behandling for paradentose
 • tandbevarende behandling og eventuelt også endodontisk/rod behandling
 • forberedende behandling før protesen, som har til formål at nå den ønskede position og form af tænderne
 • kirurgisk behandling som har til formål at korrigere knoglerne, ændre slimhindens position, udtrækning af tænder, indførelse af implantater eller genopbygning af manglende knogle.

Umiddelbart forekommer det vigtigste at være udførelsen af selve tandprotesen. Det er dog en fejl. Det vigtigste og det som koster flest penge er undersøgelse, diagnose og derefter passende medicinsk forberedelse. Det er betingelsen for at kunne udføre en korrekt tandprotese, og det er desværre også den dyreste del af behandlingen.

Der er mange situationer hvor protesen udføres på en forkert måde på „patientens eget ønske”. Det medfører ofte problemer senere. Hvis patienten beslutter sig for at tage sådan et skridt må han/hun regne med at det protetiske arbejde bliver fejlbehæftet, med deraf følgende sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Manglende forståelse for forberedende protetik behandling samt det økonomiske aspekt skaber desværre mange situationer af denne type.

Hvilke muligheder har vi for at supplere med protese?

Fastsiddende protetisk supplement (som ikke tages ud) – krone, bro, påbygning/ støbt opbygning, inley, onley, overlay. Disse supplementer kan udføres på egne tænder eller på tandimplantater.

Det bedste fundament for protetisk arbejde er din egen levende tand, eller egen raske tandrod.

Tandimplantater er en kunstig reservedel, som aldrig kan blive lige så holdbar som organismens naturlige væv, dvs. tand eller tandrod; men som dog oftest holder i rigtig mange år (20 – 40 år er ikke unormalt).

Bevægelige proteser eller blot tandproteser.

Hvilke muligheder har vi for at udføre en protese? Der er midlertidige proteser og endelige proteser. Både midlertidige og endelige proteser kan udføres af de samme materialer. Beslutningen om hvilken protese vi udfører besluttes af tandlægen og dig på grundlag af undersøgelser.

I mange tilfælde kan man hos den enkelte patient udføre flere eller en hel række af forskellige typer protese med forskellige egenskaber, fordele, priser og ulemper!!

Hvilke protesetyper kan vi udføre?

Vores tandlægeklinik kan udføre følgende proteser:

 • unitor proteser
 • proteser i akryl
 • elastisk forankrede proteser
 • proteser monteret med teleskoper

Hvilken protese er den bedste?

Den bedste protese er et sådant supplement som udfylder sit formål. Hver af ovenstående proteser kan være ”den bedste”, afhængigt af helbredsmæssige indikationer, diagnose og tandbehandlingens forløb.

Kontaktformular

Vedhæft fil: