Ring, vi taler dansk +48 883 339 339

Diagnostik

Hvilket formål tjener diagnose indenfor tandlægebehandlinger?

Diagnostik indenfor tandbehandlinger har til formål at afsløre eller afklare alle tilstande som kan give anledning til bekymringer, ikke blot de som kræver hjælp af en tandlæge, men også om nødvendigt at henvise til en specialist. Vi som alm. mennesker er ikke altid i stand til selv at være opmærksomme på, og på det rigtige tidspunkt, at lægge mærke til de første symptomer på begyndende problemer med vores tandsæt.

Hvornår skal man henvende sig for kontrolbesøg (gennemsyn) her på tandlægeklinikken?

Kontrolbesøg hos en tandlægeklinik bør foretages regelmæssigt ca. hvert halve år. Om nødvendigt bør besøgene på tandlægeklinikken foretages oftere. Det drejer sig specielt om patienter med særligt hurtig caries-udvikling (børn tilhører denne gruppe), samt patienter med tendens til hurtig tilvækst af tandsten. Hvis du føler nogen form for ubehag bør tandlægen kontaktes så hurtigt som muligt. I de tilfælde hvor der ventes for længe kan du nemlig risikere at udsætte dig selv for større komplikationer med deraf følgende højere pris på behandlingen.

På vores tandlægeklinik har alle vores patienter mulighed for:

  • at gøre brug af gratis kontrolbesøg for tandgennemsyn
  • udførelse af RTG (røntgen) undersøgelse med apparatur af nyeste generation (ventetid på resultatet – indtil 10 minutter)
  • undersøgelse af tænder og mundhulen ved hjælp af mundkamera
  • modtagelse af endodontisk (rodbehandlinger m.v.) behandling under tandmikroskop.

Klinikken Ra-dent anvender de nyeste materialer og udstyr som findes på markedet:

En korrekt og hurtig diagnose er en af de grundlæggende elementer ved en effektiv behandling af tænderne. På vores tandlægeklinik gør vi brug af det mest moderne udstyr til at lave digitale røntgenbilleder. Anvendelsen af digitale teknikker gør det muligt at reducere den nødvendige strålingsmængde med op til 90% i forhold til traditionelt udførte fotografiske røntgenbilleder.

Vi modtager billedet på computerskærmen i løbet af få sekunder efter at det er taget, hvilket gør det muligt at reducere den samlede tandbehandlingstid, samt af foretage computerbearbejdning af billedet med henblik på at forbedre præcisionen af diagnosen.

Moderne endodontisk (rodbehandlinger m.v.) behandling kræver specialiseret udstyr og stor erfaring hos den praktiserende tandlæge. I forbindelse med dette har vi for at sikre maksimal grad af præcision ved rodbehandling udstyret vores tandlægeklinik med et moderne mikroskop LEICA M230 LED teknologi. Det er det første instrument i sin klasse, som er designet med henblik på dental mikrokirurgi. Denne model forbinder den kendte og værdsatte optik fra LECIA med nyskabende løsninger så som LED belysning og billeder i HD format. Ved f.eks. rodbehandlinger er det meget vigtigt, at tandlægen kommer helt ned i rodspidserne og absolut ikke længere. Dette sikrer vores moderne udstyr maksimalt.

Et apparat som vi ofte anvender på vores tandlægeklink er mundkameraet. Det gør det muligt for os at præsentere vores patienter for deres tænderes faktiske tilstand, idet billedet fra mundhulen fremvises på en computerskærm eller et tv apparat. På denne måde har vi altid mulighed for at tale med dig om mangler ved mundhygiejnen, samt at gøre det klart hvilke indgreb der evt. bør udføres. Billedet fra kameraet bliver vist på en computerskærm som befinder sig ved tandlægestolen, enten i real-time eller i forsinket gengivelse så du selv kan følge med. Visualisering i forstørrelse gør det muligt at gennemgå tænderne detaljeret. Kameraet muliggør også en præcis afsløring af mangler på tangerende overflader (niveau forskelle) mellem og blandt tænderne. Dette sikrer en helt ny kvalitet i betjeningen af vores patienter.

Kontaktformular

Vedhæft fil: